Mlieko


Používané mlieko pochádza priamo od kráv - čerstvé, bez prídavných látok alebo inej úpravy.

Syrár
Prerod mlieka na syr Parmigiano Reggiano závisí od zručnosti syrára.

Tieto zručnosti, vedomosti a výrobné postupy sú výsledkom skúseností mnohých generácií, ktoré sa už stáročia odovzdávajú z pokolenia na pokolenie v tej istej zemepisnej oblasti.

Na výrobu jedného kilogramu syra Parmigiano Reggiano sa spotrebuje 14 litrov mlieka.
Na výrobu jedného bochníka syra Parmigiano Reggiano je teda potrebných približne 550 litrov mlieka.