Prirodzené kŕmenie

Mlieko pochádza od kráv kŕmených v súlade s prísnymi nariadeniami, ktoré povoľujú používať na kŕmenie výlučne trávu pochádzajúcu z miesta pôvodu, spolu s prírodnými krmivami.

Použitie niektorých krmív je prísne zakázané:

  • akýkoľvek druh siláže (napr. kukuričná siláž) alebo fermentované krmivá
  • krmivo zvieracieho pôvodu alebo vedľajšie produkty potravinárskeho priemyslu

Kravy sa doja dva razy denne a mlieko je prepravené do syrárne do dvoch hodín po každom dojení.