Ľ udia a ich umenie

ĽUDIA

Parmigiano Reggiano je súčasťou histórie, tradícií a ťažkej práce tých, ktorí ho vyrábajú.
Jeho výnimočná chuť a kvalita pochádza z vedomostí všetkých, ktorí sa na jeho výrobe podieľajú.

VYRÁBANÝ OD ROKU 1200

Parmigiano Reggiano začali pred stáročiami vyrábať mnísi v benediktínskych kláštoroch na území medzi riekou Pád a Apeninským pohorím.

Čo robí syr Parmigiano Reggiano skutočne výnimočným, je nadovšetko dôležitý ľudský faktor.
Tento syr vďačí za svoju výnimočnú kvalitu spolupráci medzi výrobcom mlieka a výrobcom syra, ktorý mlieko premieňa na syr a dozerá na jeho zrenie.